Vesti

Konkurs za 2018 godinu

September 15, 2018, 2:05 pm

Fondacija Dušan Pavlović Fondacija Dušan Pavlović je nastala iz želje za prenošenjem znanja i podsticanjem mladih talenata u oblasti ekologije, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije Naša misija je pružanje mogućnosti mladima Srbije da se stručno usmeravaju. Fondacija Dušan Pavlo...

Saznaj Više