O nama

O fondaciji

O Fondaciji Fondacija Dušan Pavlović nastala je iz želje za prenošenjem znanja i podsticanjem mladih talenata u oblasti ekologije, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije

U današnjem obrazovnom sistemu u kojem se učenje svodi na puko usvajanje informacija, mladima je potrebna pomoć u vidu praktičnih znanja koja će im omogućiti da se na pravi način posvete svojoj struci i budu zadovoljni merljivim rezultatima.

Fondacija Dušan Pavlović veruje u zajedničko ostvarenje mladih talenata koji će uspešno usmeravati svoje ideje uz pomoć Srpskog centara za energetsku efikasnost, pokroviteljem fondacije i imati mogućnost da rade na realizaciji svojih projekata, kao i aktuelnih projekata SCEE.

Želimo da pružimo mladima mogućnost da ostvare svoje ideje. Svi zajedno, sa željom i iskustvom za saznanjem, možemo da napravimo veliki korak ka energetski efikasnoj Srbiji na srpski način.

Dušan Pavlović

Dušan Pavlović Rođen je 24. juna 1923. godine u selu Dobrači kod Kragujevca. Osnovnu školu završio je u svom selu, a nižu gimnaziju u Kragujevcu. Školovanje je nastavio na Bogosloviji u Bitolju gde ga je u trećem razredu zatekao Drugi svetski rat. Po završetku rata pri Učiteljskoj školi u Kragujevcu pohađa tečaj za osposobljavanje prvog posleratnog učiteljskog kadra.

Nakon Drugog svetskog rata Ministarstvo prosvete Srbije uputilo je apel mladim prosvetarima da se upute u zaostale krajeve Srbije, kakav je tada bio i Sandžak, te da otpočnu organizovanje rada škola i da šire prosvetu i kulturu. Na takav poziv odazvao se i Dušan Pavlović i 1948. godine stigao u Brodarevo koja je imala samo četvororazrednu osnovnu školu. Vukova Nagrada dodeljena Dušanu Pavloviću Prvo radno mesto službovanja dobija u Brodarevu kao učitelj u osnovnoj školi. Ubrzo njegovom inicijativom uz pomoć drugih prosvetnih radnika otvara se i niža gimnazija koja će obeležiti novo razdoblje ovog kraja.

Postaje upravitelj a kasnije nastavnik i direktor niže gimnazije, tj. direktor prve potpune osmorazredne osnovne škole u Brodarevu. Uz rad završio je Višu pedagošku školu u Beogradu na smeru biologija-hemija.

Okupio je oko sobe mnoštvo učenika i nastavnika iz drugih mesta i uz njihovu podršku postao je prvi upravitelj osnovne škole i prvi direktor niže gimnazije, kada je ona pretvorena u osmorazrednu osnovnu školu, gde je i proveo ceo svoj radni vek.

Sproveo je svojevrsnu reformu obrazovanja usmerenu ka samostalnom razmišljanju učenika i praktičnoj primeni znanja, a svojim idejama i zalaganjem doprineo kulturnom i prosvetnom razvoju zajednice u Brodarevu i okolini.

Takav odnos prema radu i želja za unapređenjem saznanja i stalni napredak u procesu promena uvažen je, između ostalog Ordenom rada i Vukovom nagradom u oblasti kulture i prosvete Srbije.

Fondacija Dušan Pavlović, pod njegovim imenom, želi da sačuva predanost, posvećenost i ostvarenja. u procesu sticanja novih znanja i njihove primene.

Naša misija

Naša Misija Fondacija Dušan Pavlović okuplja oko sebe studente i učenike zainteresovane za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, ekologije I održiv razvoj.

Naša misija je pružanje mogućnosti mladima Srbije da se stručno usmeravaju.

U okviru naših snaga težimo da na što temeljniji način doprinesemo obrazovanju i razvoju energetski efikasne Srbije i njenom očuvanju. Naša misija je da mladima pružimo mesto na kome mogu da se posvete otkrivanju svojih ideja i sprovedu ih u delo uz pomoć Srpskog Centra za Energetsku Efiksnost.

Fondacija Dušan Pavlović želi da kroz svoj rad podrži održivo obrazovanje i poslovanje u oblasti energetske efikasnosti.

Integracijom obrazovanja i primenom znanja kroz fondaciju Dušan Pavlović u saradnji sa Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost i firmom Igumanov, pružamo mladima mogućnost da svoja znanja upotpune kroz iskustvo i rad na projektima.

Ciljevi

Ciljevi

Nudimo mogućnost sticanja znanja iz oblasti: